PO Gamemaker

Welkom op de pagina PO Gamemaker

In de 5e klas leren de leerlingen van 5e klas havo en vwo om hun eigen spel te ontwerpen en te maken met het programma Gamemaker. Gamemaker is een programma dat gemaakt wordt door YoYo Games, www.yoyogames.com

De spellen die de leerlingen ontwerpen en maken worden aan het einde van de periode ook door de leerlingen zelf beoordeeld. Het cijfer dat zij aan hun medeleerlingen geven telt voor 10% mee bij het eindcijfer.