Algemene informatie over het vak Informatica


Informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven door de heer R. (Ron) Klaver

Ron Klaver

Het eindexamenvak informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven als keuzevak in het vrije deel voor leerlingen met een N&G-, E&M- of C&M-profiel en in het Natuur- en Techniekprofiel is informatica een verplicht profielkeuzevak. De studielast van het vak informatica voor Havisten is 320 studielasturen (1 SLU = ca. 1,3 lesuur) en voor de Vwo-leerlingen is de studielast 440 uur. In de 4e klas havo krijgen de leerlingen 3 lesuren per week Informatica, in 4 vwo 2 lesuren, in havo-5 hebben ze 2 uur per week Informatica, in vwo-5 hebben ze 2,5 uur per week Informatica (een half jaar 3 uur en een half jaar 2 uur) en de V6-leerlingen krijgen 2 lesuren per week informatica.

Er wordt gebruik gemaakt van de Informaticamethode van uitgeverij Informatica-Actief. Er wordt echter ook veel zelfgemaakt materiaal gebruikt. Informatica kent (nog) géén centraal eindexamen. Het eindcijfer bestaat voor de helft uit ET's (Examentoetsen) en de andere helft bestaat uit PO's (Praktische Opdrachten).