Algemene informatie over het vak Informatica


Informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven door de heer R. (Ron) Klaver

Ron Klaver

Het eindexamenvak Informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven als keuzevak in het vrije deel voor leerlingen met een Natuur- en Gezondheidprofiel en als profielkeuzevak voor leerlingen met een Natuur- en Techniekprofiel. De studielast van Informatica voor Havisten is 320 uur (1 SLU = ca. 1,3 lesuur) en voor de Vwo-leerlingen is de studielast 440 uur. Per week krijgen de leerlingen van 4H en 5V drie lesuren van 60 minuten. In 4V, 5H en 6V krijgen de leerlingen 2 lesuren van 60 minuten per week Informatica.

Er wordt gebruik gemaakt van de Informaticamethode van uitgeverij Edu-Actief. Informatica kent géén centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Het eindcijfer bestaat voor de helft uit ET's (Examentoetsen) en de andere helft bestaat uit PO's (Praktische Opdrachten).