Algemene informatie over het vak Informatica


Het eindexamenvak Informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven door de heer R. (Ron) Klaver en de heer E. (Evert) Glebbeek

Ron Klaver Evert Glebbeek

Informatica wordt op het Cartesius Lyceum gegeven als keuzevak in het vrije deel voor leerlingen met een N&G-, E&M- of C&M-profiel en in het Natuur- en Techniekprofiel is informatica een verplicht profielvak. De studielast van het vak informatica voor Havisten is 320 studielasturen (1 SLU = ca. 1,3 lesuur) en voor de Vwo-leerlingen is de studielast 440 uur.
In de 4e klas havo krijgen de leerlingen 3 lesuren per week Informatica, in 4 vwo 2 lesuren, in 5 havo hebben ze 2 uur per week Informatica, in 5 vwo hebben ze 2,5 uur per week Informatica (een half jaar 3 uur en een half jaar 2 uur) en de 6V-leerlingen krijgen 2 lesuren per week informatica.

Er wordt gebruik gemaakt van de Informaticamethode van uitgeverij Informatica-Actief. Er wordt echter ook veel gebruik gemaakt van zelfgemaakt lesmateriaal. Informatica kent (nog) géén centraal schriftelijk eindexamen. Het schoolexamen eindcijfer bestaat uit ET's (Examentoetsen) en uit PO's (Praktische Opdrachten). Elk onderdeel heeft zijn eigen weging. Dat is allemaal na te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA), dat op de website van het Cartesius te vinden is onder deze link.