Praktische Opdracht Gamemaker

Gamemaker is een programma dat gemaakt is door Mark Overmars, waarmee je zelf heel eenvoudig spellen voor op de computer kan ontwerpen en maken. Download hier het programma Gamemaker 7.0. Deze PO heeft ongeveer 40 studielasturen voor vwo en 32 voor havo.

Fasen:

Het project verloopt in een aantal fasen. Deze fasen doorloop je op volgorde om zo uiteindelijk tot een geïmplementeerd en gedocumenteerd spel te komen met daarbij een verslag van het verloop van het project.
 

Fase 1: Oriëntatie

Voordat je een spel kunt ontwerpen, moet je natuurlijk eerst een idee hebben hoe GameMaker werkt. Hierdoor kun je een inschatting maken wat er mogelijk is en wat een realistisch tijdspad is. Bijkijk vooral de handleidingen, de resources en de examples, die op de M:\-drive (Groupdata) staan. Het bestand 'First Game.pdf' laat bijvoorbeeld eenvoudig zien hoe je je spel kunt opbouwen.

Fase 1 is een belangrijke fase. In deze fase ga je beslissen wat voor een spel je gaat maken en hoe je spel eruit komt te zien.

Je gaat in deze fase een ontwerpdocument opstellen. In dit document leg je de volgende dingen vast:

Het is uiteraard alleen toegestaan om van je ontwerpdocument af te wijken in overleg met je docent

Product: Ontwerpdocument, inleveren op de datum die in de studiewijzer genoemd wordt.
 

Fase 2: Het maken van het spel

Aan de hand van het ontwerpdocument ga je je spel maken.

Product: het prototype van het spel (het .gmk-bestand).
 

Fase 3: Implementatie en testen

Als je ontwerpdocument klaar en goedgekeurd is, kun je beginnen aan het daadwerkelijke maken van het spel. Houd je daarbij nauwkeurig aan de dingen die je hebt beschreven in het ontwerpdocument. Houd je ook goed aan de taakverdeling, prioriteiten en de deadlines.

Test de dingen die je implementeert goed en zorg dat ze overeen komen met de beschrijving in je ontwerpdocument. Als je tijdens de implementatie het ontwerpdocument wilt wijzigen kan dat. Zorg wel dat je ontwerpdocument een nieuwe versie krijgt en dat je achter in je ontwerpdocument noteert wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.

Product: Het spel zelf (inleveren op de datum die in de studiewijzer genoemd wordt).
 

Fase 4: Documentatie

Als je spel klaar is moet je nog een verslag maken over het verloop van het project. Dit verslag maak je deels op basis van je ontwerpdocument. In dit verslag komen minimaal de volgende dingen aan bod:

Product: Documentatie, inleveren op de datum die in de studiewijzer genoemd wordt.
 

Eisen:

Je spel moet aan de volgende eisen voldoen:
 1. Ontwerp een educatief Maze-, Platform-, Puzzel-, Scrolling Shooter of Doolhofspel, dat voor een bepaald vak (of cluster van vakken) gebruikt kan worden of dat bijvoorbeeld op de Open Dagen van het Cartesius gespeeld zou kunnen worden door de bezoekende basisschoolleerlingen.
 2. Het spel moet met een openingsvenster beginnen met een duidelijke bondige handleiding voor de 'spelers' op het beeldscherm. Naast deze korte handleiding schrijf je een uitgebreidere handleiding in Word-formaat, ondersteund met minimaal 5 screenshots.
 3. Er moeten in je spel minimaal 5 sprites (dus ook 5 objecten) voorkomen en het spel moet minimaal 3 levels (rooms) hebben in oplopende moeilijkheidsgraad.
 4. Er moet geluid in voor komen (sound), dat in het spel functioneel is. Dus niet zo maar een of ander irritant achtergrondgeluidje. Denk aan een botsgeluid bij auto's, aan knallen bij een schietspel of een ontploffing bij een bom.
 5. Er moet in je spel een score bijgehouden worden en een highscore ranglijst van de beste spelers.
 6. Als je spel een educatieve functie heeft, kan je 10 punten verdienen. Educatief betekent dat het een spel is waar je iets van kan leren, behalve het trainen van je oog-hand-coördinatie.
 7. Onder 'Game Information' moeten een aantal zaken van je spel duidelijk verteld worden:
  - wat is het doel van het spel?
  - welke functie hebben de objecten in je spel?
  - wat kunnen/mogen deze objecten?
 8. Je moet de PO Gamemaker in principe in de les inleveren, die in de studiewijzer vermeld staat. Wat moet je precies inleveren?:
  - het ontwerpbestand op de datum vermeld in de studiewijzer.
  - Een uitgebreide handleiding van je spel in Word-formaat (digitaal en in kleur geprint), inclusief minimaal 5 screenshots.
  - Broncode van je spel (het naamspel.gm6-bestand)
  - Het documentatiebestand zoals besproken in fase 4 hierboven.
   

Beoordeling:

De beoordeling van je PO is als volgt opgebouwd:
 
 Puntenverdeling

1

Handleidingen + documentatie  10
2
Educatieve waarde
10
3
'Functioneel' geluid
5
4
Het spel zelf (speelbaarheid)
50
6
Evt. Cheats & Extra’s
5
7
Cijfers klasgenoten
10
 
 TOTAAL
90
 
Het spel wordt mede beoordeeld door de andere groepjes, met een gefundeerde onderbouwing van het cijfer tussen de 1 en de 10. Het gemiddelde van je resultaat telt voor 10% mee bij het eindcijfer. 10 punten heb je al zonder iets te maken.
 
Let op: Deze Praktische Opdracht is een groepsopdracht, maar het ter beschikking stellen van je programmacode aan andere groepjes of het letterlijk gebruik maken van de programmacode van anderen zal bestraft worden met een passende sanctie.
 

Downloaden:

Je kunt hier het programma Gamemaker 7.0 downloaden.
Klik hier om de Nederlandstalige handleiding online te openen.
Klik hier om op de site te komen om de Nederlandstalige handleiding te downloaden in PDF-formaat.
 

Interessante links:

Sites gerelateerd aan Gamemaker zijn bijvoorbeeld:

Sprites, sounds en backgrounds:

Een aantal sprites en sounds kan je vinden op het netwerk in de Groupdata-drive: M:\Informatica\Gamemaker\Resources, maar op internet vind je er nog veel meer: