Scriptmenu PHP en MySQL:

De leerlingen van 6V testen PHP-scripts en maken ze ook zelf a.d.h.v. opdrachten in B3PHP van Informatica-Actief:

1. Voorbeeldscripts PHP:

Klik hier om alle testscriptes van B3PHP te bekijken.

2. Uitwerkingen van de PHP-scripts:

Klik hier voor de uitwerkingen van de opdrachten van B3PHP, Onderwerp 2 t/m 5.

Klik hier voor de uitwerkingen van de opdrachten van B3PHP, Onderwerp 6 en 7.

Klik hier voor de uitwerkingen van de opdrachten van B3PHP, Onderwerp 8 en 9.

Klik hier voor de uitwerkingen van de opdracht van B3PHP, Onderwerp 10.

Ook maken de leerlingen van 6V scripts om een MySQL-database te bevragen of te beheren in B4MySQL:

1. Voorbeeldscripts MySQL:

Klik hier voor de voorbeeldscripts van B4MySQL